zeleň

Město připravuje další komunitní sázení!

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Další možnost vysadit si strom se uskuteční hned ve dvou termínech, a to 4.  a 11.  listopadu 2023. Akce, kterou v Prostějově rozjela současná 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová, se tentokrát zaměří na Vrahovice.

„V každém daném termínu se bude jednat o vysazení čtrnácti stromů. Sázet budeme u soutoku Romže a Hloučely ve Vrahovicích, a to okrasné listnaté dřeviny, např. lípu, habr, jilm, javor a dále to bude hrušeň obecná, třešeň ptačí, atd... Všechny stromky budou mít obvod kmínku 12-14 cm," vysvětluje náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Stromy ve městech trpí, řešením je injektáž

Foto Magistrát města Prostějova

Podmínky pro život dřevin v městské zástavbě se dlouhodobě zhoršují. Negativním faktorem je například stav půdy, která mnohdy vykazuje nevhodné složení a utužení. Kořeny mají v půdě málo prostoru, jsou atakovány chemickými látkami, trpí nedostatkem vody a kyslíku. Nedostatečný rozvoj kořenů brání i celkovému růstu koruny. Stromy tak nejsou vitální a snadněji podléhají chorobám a škůdcům. Globální změna klimatu má vliv i na chřadnutí stromů v městských alejích. V městských stromořadích je navíc půda velmi utužená a nekvalitní, což znemožňuje pronikání vody ke kořenům.

Město Prostějov se proto rozhodlo ošetřit celkem 61 vybraných stromů na svém území injektáží. Injektáž bude provádět od pátku 7. července 2023 po dobu přibližně tří pracovních dnů odborná firma SAFE TREES s.r.o. z Brna, která se mimo jiné zabývá i speciální ochranou zeleně. Injektáží budou ošetřeny stromy v lokalitách např. Smetanovy sady, ul. Sádky, ul. Žitná, Kolářovy sady, ul. Čs. armádního sboru, kaštany v ul. Družstevní a Dolní a borovice lesní na sídl. Mozartova. Na ul.

Město čeká výsadba okrasné zeleně. V podobě záhonů lilií

ilustrační foto pixabay.com

Pro jarní výsadbu okrasné zeleně radní na svém posledním jednání vyčlenili částku 350 tisíc korun. Finanční prostředky z Fondu zeleně poslouží k realizaci jarní výsadby. Celkem půjde o 200 m2 záhonů lilií ve Vrahovicích a Čechůvkách (100 m2) a Žešově (100 m2).

„Na předmětnou výsadbu bude také podána žádost o dotaci z Programu Olomouckého kraje na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2023,“ uvedl náměstek primátora pro komunální oblast Jiří Pospíšil.

Nerudovu ulici letos čeká úprava zeleně

Ilustrační foto mapy.cz

V průběhu letošního roku dojde k „oživení“ stromořadí na části ulice Nerudova, a to na západní straně v úseku mezi Plumlovskou a Melantrichovou ulicí.

„Mimo vegetační období, nejpozději do konce března, bude pokáceno šest třešní křovitých, které mají zhoršený zdravotní stav, infekci větví, výrazně sníženou vitalitu, dynamicky prosychají a již neplní svůj funkční a estetický význam,“ uvedl náměstek primátora pro komunální oblast Jiří Pospíšil s tím, že kácení stromů bylo povoleno orgánem ochrany přírody.

Pro rozsáhlý pás zeleně kolem města je třeba nakoupit další pozemky

Foto MMPV

Problematika výkupu pozemků pro vytvoření rozsáhlého pásu zeleně na jihu města je Odborem správy a údržby majetku města řešena již od ledna 2019. Nyní se jedná o výkup dalších 5 506 m2.

„Pás kolem města má za cíl zvýšit rekreačních možnosti obyvatel a adaptaci na probíhající klimatické změny pomocí vytváření společenstev s převažující přírodě blízkou skladbou, s tím souvisejícím zadržováním vody v krajině a zlepšování hygienických podmínek jižní části města,“ uvedla 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová.

O výkupu tohoto pozemku pro takzvaný Jižní prstenec budou rozhodovat zastupitelé. Radní doporučují schválit jeho výkup za zhruba 2.75 milionu korun.

Za Cihelnou vznikne biocentrum

Foto Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov pokračuje v řešení stabilizace okolní krajiny města.  V návaznosti na dříve zpracovanou krajinářskou studii (Obnova jihozápadního kvadrantu města, 2021) město nyní nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na vůbec první nové prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) v Prostějově.

Tato projektová dokumentace zpracovává území od bývalé cihelny až po Žešovský rybníček. V tomto území převládá orná půda, která je kvůli absenci krajinné zeleně velmi nestabilní. Cílem navržených opatření je snížení prašnosti, větrné a vodní eroze, zvýšení přirozené schopnosti zadržování srážek, podpora biodiverzity a v neposlední řadě zvýšení možnosti rekreace v příměstské krajině. Důležitá je také adaptace na probíhající klimatické změny a jejich průvodní jevy.

Výsadba zeleně v Prostějově pokračuje. Přibude 123 stromů

ilustrační foto MMP

Do konce listopadu zajistí Odbor správy a údržby majetku města na území celého Prostějova podzimní výsadbu stromů a keřů. Celkem je v plánu vysadit 123 stromů, 1400 keřů a také podsadit trvalkové záhony.

Sázet se má například na sídlišti E. Beneše, v Kolářových sadech, na ulici J. Lady, Resslova, C. Boudy, na sídlišti Šárka, Husově náměstí, v lesoparku Hloučela na psí louce od ulice Olomoucká, ve Vrahovicích na ulici Čs. armádního sboru a u kostela, v Žešově, v Krasicích na ulici Západní, v parčíku J. V. Sládka a u rybníka. Zároveň bude provedena podsadba uschlých hrušní na ulici Česká.

Prostějov investuje téměř dva miliony do podzimní výsadby zeleně

ilustrační foto MMP

Radní na své poslední schůzi rozhodovali o realizaci podzimní výsadby stromů a keřů na území celého města. Nové dosadby stromů a keřová výsadba jsou součástí dlouhodobé snahy o zelenější Prostějov, o eliminací polétavého prachu a čistější ovzduší. Komise životního prostředí města Prostějova doporučila užití fondu zeleně pro tyto účely.

„Stále usilujeme o další a další rozšiřování zeleně ve městě. Tentokrát bude vysazeno 123 stromů, 1400 keřů a provedena bude podsadba trvalkových záhonů – vše za 1.84 milionu korun,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil, který zodpovídá za správu a údržbu majetku města.

Kde přesně se bude výsadba provádět, upřesnila náměstkyně primátora pro životní prostředí Milada Sokolová:

Prostějov získal krajskou dotaci pro rozvoj zeleně!

ilustrační foto MMP, komunitní sázení

Třikrát po stopadesátitisících získal Prostějov na dotacích od Krajského úřadu Olomouc. Jde o peníze z dotačního programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství. Radní na svém posledním jednání přijetí dotace schválili.

„Jsme velice rádi, že kraj uvolnil finance do rozvoje zeleně v Prostějově. Na tento rozvoj vynakládáme skutečně hodně prostředků a budeme v tom v budoucnosti pokračovat. Postupně by tak mělo vzniknout v Prostějově řekněme jakési zelené síto, které zachytí nežádoucí znečištění z ovzduší,“ nastínil v krátkosti primátor František Jura. Dotační finance byly rozděleny do trojice oblastí, ve kterých se rozšiřovala zeleň.

Prostějov bude mít novou bránu do města. Už se buduje

foto ber, Magistrát města Prostějova

V prostoru nároží mezi Svatoplukovou a Janáčkovou ulicí panuje již několik dnů čilý stavební ruch. S otázkou, co je jeho příčinou, se PvNovinky obrátily na náměstky primátora Jiřího Rozehnala a Miladu Sokolovou. Jejich odpovědi jsou víc než uspokojující.  Lokalita dozná výrazné změny k lepšímu, přibude mobiliář i květiny a keře.

„Máme na tuto lokalitu zpracovanou zahradně architektonickou studii, na kterou bude navazovat projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí. Nové řešení vytvoří jakousi moderní „bránu“ města,“ uvedl náměstek primátora pro stavební rozvoj a investice Jiří Rozehnal. Podle jeho slov je středem navržena cesta z minerálního betonu, podél ní jsou plánována místa k posezení na lavicích.