studenti

Kraj spouští pilotní projekt testování žáků středních škol

ilustrační foto Olomoucký kraj

Olomoucký kraj ve spolupráci s Ústavem translační a molekulární medicíny a Fakultní nemocnicí Olomouc spouští projekt testování žáků středních škol na covid-19. To bude probíhat pomocí kloktacích PCR testů, a pokud se postup osvědčí, může urychlit návrat žáků maturitních ročníků k prezenční formě vyučování.

„Po dohodě s Ústavem molekulární a translační medicíny otestujeme tento týden studenty čtvrtých ročníků středních škol v Olomouci. Navržený postup je nejjednodušší možný a bude simulovat budoucí reálné testování školáků v postupně otvíraných školách. Aby studenti věděli, jak snadno a rychle provést neinvazivní kloktací test, připravili jsme pro ně také krátké instruktážní video, které je k vidění na KrajPomaha.cz,“ vysvětlil Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Studenti provedli seniory interiéry zámku

foto Magistrát města Prostějova

Studenti SOŠPO provedli seniory prostorami prostějovského zámku, kam se běžně nelze dostat. Jedná se např. o místnosti nad průjezdem do zámku, které byly v roce 2017 zrestaurovány s cílem zachovat autentickou podobu původní renesanční výzdoby. V místnostech byly odkryty fragmenty dochovaných renesančních maleb.

Mezi místnosti, které účastníky prohlídek zaujaly patří také kancelář ředitele záložny a zastavárny s původní secesním vybavením z počátku 20. století a taneční sál s dochovanou renesanční výzdobou. Prohlídky realizovali studenti SOŠPO v rámci projektu Zdravého města. "Jsem rád, že jsme opět mohli běžně nepřístupné prostory zámku otevřít zájemcům a tentokrát top byly skupiny objednaných seniorů. Poděkování patří koordinátorce zdravého města paní Dvořákové, domovní správě a ZUŠ Prostějov.

Prostějov návštívili studenti z rakouského Deutschlandsbergu

Foto Jana Mohrová

Za projektem eTwinning stojí Střední odborná škola podnikání a obchodu Prostějov a Bundeslandelsakademie z rakouského Deutschlandsbergu.

Na výměnný pobyt přijelo 22 rakouských studentů s učiteli. Neopakovatelným zážitkem se stalo přijetí primátorkou města Prostějova Alenou Raškovou, které proběhlo ve slavnostních prostorách radnice. Hosté zde jako poděkování předvedli krátké hudební představení štýrské lidové hudby. Studenti si prohlédli historické prostory radnice a radniční věž. Program vyvrcholil koncertem hostů na náměstí před muzeem. Studentská kapela představila nejen štýrskou lidovou hudbu, ale zahrála i řadu populárních písniček.

Studenti šli po stopě literatury a bodovali

ilustrační foto MMP

Celkem 65 studentů prvních a druhých ročníků ze sedmi prostějovských středních škol poskládalo 13 pětičlenných týmů, které se 6. listopadu v bývalé ZŠ na Husově náměstí utkaly v lítém boji o informace, které se mohou hodit například k maturitě z češtiny. Nebo prostě do života. I kdyby si je studenti nezapamatovali, jistě se u toho skvěle bavili. A možná, že si kromě zajímavě strávených dvou hodin s literaturou odnesli i chuť něco si přečíst.

„Skládali k sobě odpovídající názvy knih, jejich autory a jména literárních postav. Poznávali knihy podle zvukových ukázek, podle textových úryvků i podle komiksových stripů. Poznávali spisovatele podle fotografií a přiřazovali k nim fakta o nich a jejich díle, pomocí otázek odhalovali totožnost "oživlé" literární postavy. Vůbec to nebylo snadné," uvedl ředitel knihovny Aleš Procházka.

Studenti, jak je to s Vašimi povinnostmi, pracujete-li?

ilustrační foto internet

 

Absolventi, kteří po skončení studia nezačnou pracovat, nebo se zaregistrují na úřadu práce, nemají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění. Pokud absolvent nebo student vycestuje do zahraničí za prací nebo brigádou, nemusí tuto skutečnost oznamovat České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).

 

Studenti vytvořili film, který půjde do kin

ilustrační foto

V pátek 22. listopadu se v kině Metro 70 koná slavnostní premiéra studentského filmu Pan Enky. Kameraman Martin Štěpánek a Jana Mlčochová nám o jejich snímku něco vypověděli.

„Pan Enky vznikl vlastně úplnou náhodou. Jednou se nám pod ruky dostal článek o událostech na jednom místě v Mexiku, ze kterého se nakonec stal skvělý námět pro náš film. Moc vám toho ale o něm neřekneme. Chceme, aby diváci nevěděli, co od Pana Enkyho čekat, a aby byli překvapeni. Děj by vlastně měli zjistit až v kině,“ sdělili na začátku Martin a Jana.

Studenty SOŠ podnikání a obchodu navštívil místopředseda EP

Foto SOŠ podnikání a obchodu

 

Na Střední odborné škole podnikání a obchodu studují mladí lidé mimo jiné vzdělávací program se zaměřením na podnikání v EU a projektové řízení. Škola se dlouhodobě snaží teoretické znalosti z evropské problematiky doplnit praktickými zkušenostmi. Tedy dalším z europoslanců, kteří navštívili tuto školu, je Oldřich Vlasák.

Ve čtvrtek 17. října 2013 měli studenti možnost poznat bývalého primátora statutárního města Hradce Králové. který je v současnosti druhé funkční období poslancem Evropského parlamentu a odroku 2012 dokonce místopředsedou této instituce. Europoslanec Vlasák studenty seznámil s problematikou fungování evropských institucí s důrazem na Evropský parlament.  Poté dal prostor mladým lidem a jejich dotazům. „Jsem rád, že studenti měli možnost poznat dalšího člena Evropského parlamentu.

Věda a recese opět vyjde do ulic

ilustrační foto

Před devíti lety se poprvé věda z výzkumných ústavů, škol a některých hvězdáren nastěhovala, alespoň na krátkou chvilku, do městských ulic. Nejinak tomu bude i letos. Akce s názvem Věda v ulicích lidem v Prostějově ukáže, že i suchá a na první pohled nepříliš zábavná oblast výzkumu, může být i zábava.

„Přiveďte své žáky a studenty 25. června na náměstí,“ vyzval organizátor a vedoucí Astronomického oddělení Muzea Prostějovska v Prostějově Jiří Prudký s tím, že pozvání platí také pro veřejnost.

Projekt Talenty Olomouckého kraje je na startu

ilustrační foto

I letos vyhlásí Olomoucký kraj Talenty Olomouckého kraje. Ocení tak žáky a studenty, kteří dosáhli mimořádných výsledků v krajských, ústředních a mezinárodních kolech soutěží a přehlídek. Nominace je možné zasílat od úterý 15. května do poloviny září letošního roku. 

„Soutěž Talent Olomouckého kraje považuji za jednu z forem, jak podpořit nadanou mládež v našem regionu. Proto na ocenění a organizaci celé akce Olomoucký kraj letos přispěje ze svého rozpočtu částkou 400 tisíci korun,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Sekanina.

V soutěži rozhoduje umístění žáků druhých stupňů základních škol a středních škol například v matematických, fyzikálních, chemických a biologických olympiádách a soutěžích v cizích jazycích. Vítězové obdrží od kraje finanční podporu až do výše 5 tisíc korun.