politika

Zvonička ve Vrahovicích-Čechůvkách dostane nový kabát

Zvoničce hrozí zřícení střechy, v příštím roce ji radnice opraví.

Prostějovští radní využili projektového námětu Olomouckého kraje na podporu kultury a památkové péče v roce 2012 a podalo žádost o poskytnutí finanční dotace na opravu zvoničky ve Vrahovicích-Čechůvkách.

Záměrem připravovaného projektu je obnova zvoničky, která je v současné době ve značně zchátralém stavu a z důvodů bezpečnosti je uzavřena veřejnosti. V příštím roce by měla být provedena především oprava střechy, vyměněna dveří a okenních výplní a zvonička by měla dostat i novou fasádu. Současně bude upraveno i venkovní okolí.

Olomoucký kraj na chvostu žebříčku míst pro život

ilustrační foto

Kde se žije nejlépe? Ve kterém kraji České republiky jsou nejvýhodnější životní podmínky? 

Tento týden byly zveřejněny výsledky celostátního srovnávacího průzkumu Místo pro život, který si klade za cíl s maximální objektivitou mapovat kvalitu života a spokojenost obyvatel s životními podmínkami v jednotlivých krajích České republiky. 

Město hazard toleruje, přinášel zisky do pokladny

ilustrační foto

Jednou z otázek, které momentálně hýbou jak poslaneckou sněmovnou, tak všemi články veřejné správy, je vládní návrh na zdanění hazardu. Výherní hrací automaty, terminály i loterijní hry budou patrně zproštěny regulace a nebudou podléhat obecně závazným vyhláškám, což vystaví stopku přílivu financí do městských a obecních rozpočtů. 

Podle připravované novely nebude patrně město vybírat místní poplatek a odvody od loterijních společností a v roce 2012 přijde v příjmové položce až o 2 miliony korun. Výpadek příjmů je podle slov starostu Miroslava Pišťáka v době recese finanční krize dost nepříjemný.

Radnice bude otevřenější, rozšíří informace na webu

ilustrační foto

Už od ledna příštího roku přibudou na webových stránkách města podrobnější informace. Týká se to především zveřejnění všech příjemců veřejné finanční podpory a rovněž veřejných zakázek.

Na poslední poradě vedení města rozhodli radní o tom, že všechny schválené veřejné finanční podpory (VFP) budou zveřejňovány se všemi podrobnostmi, to je s uvedením příjemce, účelu a výše poskytnuté VFP, na webových stránkách města Prostějova jako samostatný blok. Zveřejnění umožňuje smlouva o poskytnutí VFP, kde se příjemce zavazuje svým souhlasem ke zveřejnění na webových stránkách města i v tisku. 

Olomoucká ČSSD si vybrala kandidáta na hejtmana

Jiří Rozbořil

Na stranické konferenci, která proběhla v pátek 9. prosince v Olomouci dali sociální demokraté z olomouckého okresu jasně najevo, kdo by měl být jejich kandidátem na hejtmana. 

Důvěru dostal stínový primátor města Olomouce a náměstek ředitele Fakultní nemocnice Olomouc Jiří Rozbořil. Ten má nominaci také z okresu Prostějov.

Výběr daní z příjmů je na dně

Graf výběru DPFO na základě přiznání v letech 2002-2011

Daň z příjmů fyzických osob jakoby přestala existovat. 

Prozatímní letošní výběr daní způsobuje vrásky nejen vládě, ale i městům a obcím, které v těchto dnech připravují rozpočty na příští rok. Jak prozrazuje pravidelná měsíční zpráva ministerstva financí, nejhůř je na tom právě výběr daně z příjmů fyzických osob placená na základě daňového přiznání (DPFO-P). 

Město se vyhýbá vyřízení petice

ilustrační foto

Prostějovští radní se na svém prvním prosincovém jednání zabývali mimo jiné i peticemi za zachování městské tržnice a záchranu Společenského domu, kterou podatelna přijala již 27. června. 

Přestože petice leží na radnici už téměř půl roku, odpovědi se petiční výbor, potažmo občané Prostějově hned tak nedočkají.

„Petici i urgenci jsme přijali, ale vyřízení petice není časově omezeno není ani stanoveno, že vůbec bude vyřízena,“ uvedl suše starosta Miroslav Pišťák. 

Radnice v Prostějově propouští úředníky

ilustrační foto

V souvislosti se změnou na odboru sociálních služeb, které s novelou zákona přecházejí z gesce města pod Úřad práce, dojde k reorganizaci struktury a organizačního řádu městského úřadu. Zaměstnanecký poměr opustí 17 zaměstnanců odboru sociálních služeb.

Radní na svém jednání odsouhlasili novou organizační strukturu odboru sociálních služeb, která vyplynula z přechodu agendy sociálních dávek z města na Úřad práce od nového roku. Změna se však dotkne i rozpočtu města. Příjmy dávek od státu představovaly zhruba částku 150 až 200 milionů ročně, nyní o tuto cifru poklesnou i příjmy města, které se budou v roce 2012 pohybovat patrně kolem 700 milionů korun. 

VÍME PRVNÍ: Senát bude obhajovat Sekaninová

Alois Mačák a Božena Sekaninová

V sobotu se konaly nominační konference sociálních demokratů, které rozhodovaly o kandidátech do příštích krajských a senátních voleb.

Přestože o složení krajských zastupitelstev a našem zástupci v Senátu budou voliči rozhodovat až příští rok na podzim, prostějovská ČSSD má jasno. Do boje o Senát delegáti obvodní konference hlasováním vyslali dosavadní senátorku Boženu Sekaninovou, která tak bude obhajovat svůj mandát. Obvodní konference se účastnili zástupci ČSSD z celého volebního obvodu č. 62, který vedle Prostějovska zahrnuje také část Přerovska - obce poblíž Kojetína a Tovačova.

Starostové dál bojují za spravedlivější rozdělení daní

ilustrační foto

Starostové měst a obcí Olomouckého kraje znovu zvedli svůj hlas na podporu novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD). 

 

Tentokrát si starostové pozvali zákonodárce zastupující kraj v Poslanecké sněmovně a Senátu a předložili jim své připomínky k tísnivým finančním poměrům místních samospráv. Požadovali od nich slib, že novelu zákona RUD v rámci svých kompetencí podpoří.